Välj språk:

Tävlingsinbjudan och tävlingsdirektiv – huvudpunkterna för den som har bråttom

Nedan har sammanfattats de punkter i tävlingsinbjudan och tävlingsdirektiven som är väsentliga gällande t ex ankomsten till tävlingscentralen och tidtabeller. OBS! Denna sida ersätter inte läsandet av tävlingsinbjudan och tävlingsdirektiven. Ändringar gjorda efter 28.8. är kursiverade.

Viktiga kontaktuppgifter

 • Första hjälp-gruppens telefonnummer är 050 321 2882.
 • Följ med information och nyheter via tävlingens webbsidor, Facebook, Twitter och Instagram.

Tävlingscentralen och ankomst

 •  Tävlingscentralen och målet är beläget I terrängförhållanden vid ett gammalt grustag.
 •  Tävligscentralens adress är Korsolammentie 33, Kyrkslätt. Det är förbjudet att köra till tävlingscentralen    med egen bil.
 •  Vägvisningen börjar från riksväg 51 (Jorvasvägen) vid avfarten till Kyrkslättsvägen (avfart nr 18). Norrifrån   börjar vägvisningen från korsningen av Volsvägen och Kvarnbyvägen.
 • Parkering för de tävlande är på en åker (Kvarnbyvägen 25, Kyrkslätt). Det är 2,5 km att gå från parkeringen till tävlingscentralen längs Kvarnbyvägen. Reservera tillräckligt med tid för parkering och för förflyttning till tävlingscentralen.
 • Under veckoslutet kan det vara mycket annan trafik på vägen fram till tävlingscentralen. De tävlandena bör ovillkorligen iaktta försiktighet samt följa trafikreglerna och arrangörernas direktiv då de rör sig på vägen!
 • Parkeringsavgiften betalas i infon vid tävlingscentralen.
 • Infon vid tävlingscentralen är öppen på lördagen kl 7.30-16 och på söndagen kl 7.00-16.00.
 • Vid tävlingscentralen finns en restaurang, där det på dagen serveras sopplunch, samt ett cafe´.

 Start, starttröskel, nummerlappar och klädpåsar

 • Första start i kvaltävlingen på lördagen 3.9.2016 kl 11.00, avstånd till starttröskeln 1,2 km.
 • Första start i A-finalen på söndagen 4.9.2016 kl 11.00, avstånd till starttröskeln 1,2 km.
 • Starttröskeln stängs båda dagarna kl 11.30.
 • Första start i nationella tävlingens B-final på söndagen kl 9.00, avstånd till start 2 km.
 • Nummerlappar används i samtliga klasser. Nummerlapparna finns vid starttröskeln.
 • Vid starttröskeln finns ett skyddstak, toaletter och plats för lämning av överdragskläder.
 • Tävlande bör ha egna påsar för överdragskläder.
 • Klädpåsarna transporteras till tävlingscentralen.

Kartor och vätskekontroller

 • I A-finalen använder löparna med udda startnummer i klass H21 karta H21-1 och de med jämna startnummer karta H21-2.
 • I kvaltävlingen finns inga vätskekontroller.
 • Vätskekontroller finns i finalen.

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 


I samarbete med:

 

  

  

 

Twittra, gilla och kommentera: