Välj språk:

TÄVLINGSINBJUDAN

FM i orientering - Långdistans (Grupp 1
i Meiko, Kyrkslätt 3.–4.9.2016

OBS! Förändringarna som gjorts efter publiceringen av tävlingsinbjudan är understräckade.

Sammandrag

  • Parkeringen: Adress: Vilhelmsbergsvägen 4, Kyrkslätt. Ordnad busstransport från parkeringen till tävlingscentralen (4 km).
  • I kvalet lördagen den 3.9.2016 är första start kl 11.00. Avstånd till starttröskeln är 1,2 km.
  • På söndagen den 4.9.2016 är A-finalens första start kl 11.00. Avstånd till starttröskeln 1,2 km.
  • På söndagen, nationella tävlingens (B-final) första start är kl 9.00. Avstånd till start 2 km.
  • Alla klasser använder nummerlappar som finns vid starttröskeln.
  • Restaurang i tävlingscentralen. Sopplunch, och ett café. 

Regler och direktiv

I tävlingen gäller FOF:s grenregler, specialdirektiven för FM-tävlingar 2016 samt arrangörernas direktiv. Det är inte tillåtet att använda spikskor. Tävlingsspecifika direktiv publiceras på arrangörernas hemsidor före tävlingarna. 

Idealtider

Enligt reglerna. I finalen H21: 95 min, D21: 75 min.

Klasser

H21, H20, H18, H16, H15 och D21, D20, D18, D16, D15. För att få delta i FM-tävlingen måste den tävlande fylla minst 15 år under tävlingsåret. Det arrangeras en B-final som en nationell tävling för de som inte kvalificerar sig till A-finalen. För den som bara önskar delta i B-finalen finns information under ”Anmälan”. I klasserna H21 och D21 måste man delta i både kval och final.

Deltagaravgift

Deltagaravgiften för FM-tävlingen (kval och final) är 33 € och för den nationella tävlingen (endast B-finalen) 23,15 €. Deltagaravgiften för FM-tävlingen måste betalas via IRMA-systemet. Om man anmäler sig endast till B-finalen som arrangeras som en nationell tävling, betalas deltagaravgiften på kontot FI73 5554 0940 0020 65.

Anmälan

För samtliga klasser genom kvaltävlingen i IRMA-systemet. Detta gäller även utlänningar som använder IRMA. Anmälan måste vara i IRMA senast torsdagen 25.8.2016 kl 24 finsk tid. Ingen efteranmälan. 

http://www.suunnistusliitto.fi/kilpailu/sm-ohjeet/ulkomaalaiset-sarjoissa-h21-d21/ 

Anmälan till den nationella tävlingen (B-finalen, bara på söndag) skickas via e-post till ville(at)lynx.fi 

I samband med anmälan ska deltagarens Emit-nummer anges. Om inget Emit-nummer angetts, reserverar arrangören en Emit-bricka åt den tävlande (5 €). 

Deltagaren måste själv kontrollera att anmälan kommit fram och är rätt i IRMA-systemet. 

Vägvisning

Från riksväg 51 (Jorvasvägen) vid avfarten till Kyrkslättsvägen samt för tillresande norrifrån på Volsvägen i korsningen av Volsvägen och Kvarnbyvägen. Vägvisningen är på plats fr.o.m. fredagen 2.9.2016 kl 18. 

Tävlingscentral

I fältförhållanden, nära Meiko friluftsområde. Det finns plats för klubbtält.

Obs! Det är inte tillåtet att själv ta sig med motorfordon till tävlingscentralen via Kvarnbyvägen eller Burasvägen. 

Parkering

I Gesterby skolcenter i Kyrkslätts centrum, adress Vilhelmsbergsvägen 4, Kyrkslätt. Det finns ordnad busstransport från parkeringen till tävlingscentralen (4 km). Parkeringen kostar 10 €/bil/veckolslut. Avgiften inkluderar busstransporterna. Avgiften betalas i infon i tävlingscentralen. Det finns ingen särskild parkering för husbilar och husvagnar. Man måste föranmäla ankomst med husbilar/-vagnar eller bussar till adressen ari(at)ok77.fi. 

Reservera tillräckligt med tid för att ta dig från parkeringen till tävlingscentralen! 

Tävlingen hålls nära goda kollektivtrafikförbindelser och det är möjligt att cykla till tävlingscentralen. Avståndet från Kyrkslätt tågstation till parkeringen och början av busstransport är endast ca 1 km och till tävlingscentralen är ca 5 km.

Start och starttröskel

Starttröskel används i såväl lördagens som söndagens tävlingar. 

I kvalet lördagen den 3.9.2016 är första start kl 11.00. Avstånd till starttröskeln är 1,2 km.

På söndagen den 4.9.2016 är A-finalens första start kl 11.00. Avstånd till starttröskeln 1,2 km. Nationella tävlingens (B-final) första start är kl 9.00. Avstånd till start 2 km.

Nummerlappar

Alla klasser använder nummerlappar som finns vid starttröskeln. I B-finalen används samma nummerlapp som i lördagens kvaltävling. Tävlande som inte deltar i kvaltävlingen utan enbart i den nationella B-finalen får sin nummerlapp från infopunkt.

Karta

Skala 1:15 000, ekvidistans 5 m, kartritare Arvo Paulin, 6-färger offset-tryck 8/2016. Storleken både i kvalet och i finalen A4. Klassen H21 har kartbyte i A-finalen. Kartorna är i plastfodral.

Stämplingssystem

Emit. Om Emit-nummer inte har meddelats i samband med anmälan (eller i IRMA) reserverar arrangören en hyrbricka åt deltagaren (5 €). 

Hyrbrickorna hämtas från infon mot kontantbetalning. För en icke-returnerad Emit-bricka debiteras 70 €. 

Omklädning och tvätt

Inga särskilda omklädningsutrymmen. Arrangörerna försöker ordna tvätt vid tävlingscentralen och informerar om saken på tävlingens hemsida. 

Barnpassning

Anmäl barnen till barnpassningen senast 27.8.2016 genom att skicka namnen och åldrarna på barnen till htorpdonner(at)gmail.com Frågor till samma adress. Barnpassningen kostar 3 €. I avgiften ingår saft, frukt och bulle (informera om eventuella allergier). 

Restaurang 

I tävlingscentralen. Sopplunch, och ett café. 

Betalningar

I tävlingscentralen (info, café, restaurang, barnpassning) endast kontant. 

Priser

Medalj samt hederspris till de tre bästa i A-finalen, plakett för placeringarna 4 - 10.

GPS-uppföljning

I H21- och D21-klassernas A-final används GPS-uppföljning. Användningen av uppföljningsinstrumentet är obligatoriskt för de tävlande som har valts till uppföljning. Noggrannare information i tävlingsdirektiven.

Träning och inkvartering

Det finns färdiga träningar i liknande terrängtyper som FM-tävlingarna. Läs mer om dem samt inkvarteringsmöjligheterna på tävlingens hemsida

Motionsorientering

Vid tävlingscentralen på söndag 4.9.2016 kl 9–11. Kostar 10 €. 

Funktionärer

Tävlingsledare: Tuija Soanjärvi

Biträdande tävlingsledare: Anders Westerlund

Ledaren av banläggargruppen: Jouni Junkkaala

Teknisk övervakare (FOF): Tauno Haapasaari 

Bankontrollant: Jorma Helin, Rasti-Jyry

Resultatansvarig: Ville Koponen

Kommunikationsansvarig: Auli Packalén

Kontaktuppgifterna

E-post: suunnistus.sm2016(at)gmail.com

Telefon: 040 320 6947

Hemsida: http://www.lynx.fi/smpitka2016/index.php/fi/

 

Välkomna till det vackra vildmarksliknande Meiko! 

Lynx & OK77


I samarbete med:

 

  

  

 

Twittra, gilla och kommentera: