​Kilpailussa käytettävä Kirkkonummen keskustan alue koostuu pääasiassa kerros- ja rivitaloalueista, liike- ja virastokiinteistöistä sekä Kirkkonummen koulukeskuksen moninaisesta piha-alueesta. Lisäksi pienehköjä puistomaisia alueita on muutamia. Pidemmillä radoilla on käytössä myös pieni metsäalue. Suurimmaksi osaksi jalkojen alla on kuitenkin kovapohjainen juoksualusta.

Rasteja on radoilla melko runsaasti, samoin joissain paikoissa kilpailualuetta lähellä toisiaan. Siksi rastikoodit kannattaa muistaa tarkastaa huolellisesti hyväksytyn suorituksen varmistamiseksi.

Myöhäisen kevään johdosta kulkureiteillä on vielä paikoin siivoamatonta hiekoitussepeliä. Tämä ja mahdolliset rakennusten kulmien takaa tulevat muut kulkijat kannattaa huomioida kurvien ajolinjoja valitessa. Metsäalueella karttaan merkityt polut ovat paikoin hankalasti havaittavia puuttuvan aluskasvillisuuden ja viime syksyn puunlehtien takia.

Janne Seppälän tekemä kartta on uusimman kuvausohjeen mukainen ja siltä välittyvä informaatio antaa mielestäni hyvät eväät sujuvaan kilpailusuoritukseen.

Sampo Sillanpää
Ratamestari