Lynx stöder aktivt skolor med orienteringsundervisning. På våren deltar vi i de nationella ”Koulu kartalla” veckorna, där vi placerar kontroller i terrängen och publicerar kartor för dessa banor här för utskrift. Lärare kan bekanta sig med Finlands Orienteringsförbunds webbplats www.koulukartalla.fi och använda material därifrån (inklusive färdiga videor) i sin undervisning.

År 2023 kommer ”Koulu kartalla” veckorna att genomföras i Kyrkslätt under veckorna 16-17. Under dessa två veckor kommer vi att hålla banor i terrängen i centrum, Masaby och Veikkola områdena. Kontrollerna kommer att vara i terrängen fram till den 7 maj 2023.

I år utvidgade vi vårt vanliga ”Koulu kartalla”-program med stöd av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne så att i mars besökte Lynx-representanter alla intresserade skolor för att berätta om grunderna i orientering och hur man kan delta i sporten. Den här rundan riktades till elever i årskurs 1-3. I april kommer vi att leverera skolgårdskartor med färdiga banor till alla skolor, som lärarna sedan kan använda självständigt med sina elever – gärna under ”Koulu kartalla”-veckorna vecka 16-17.

Lärarna kan självständigt skriva ut kartorna härifrån: