Parenteesi Suunnistuskartalle -projekti

Lynxin ”Parenteesi Suunnistuskartalle” –hankkeessa luotiin vuosina 2012-2014 uudenlaista mielenkiintoa sodan jälkeisen Porkkalan vuokra-alueen ja sen ympäristön maastoon tehtyihin rakennelmiin liikunnallisin keinoin. Hankkeella tuotiin Neuvostoliiton vuokra-ajan historialliset jäänteet suuren yleisön ja erityisesti nuorten tietoon ja saavutettaviksi suunnistuksen, hiihdon, vaelluksen ja geokätköilyn keinoin. Näin projektin projektin kautta motivoitiin nuorisoa ja kuntoilijoita maastossa liikkumiseen.

Hanke käsitti kartoitusta, rakennelmien tunnistusta ja kohteiden tuomisen karttapohjalle. Kohteiden tunnetuksi tekemiseen liittyi lisäksi viestintää ja valituille kohderyhmille suunnattuja joukkoliikuntatapahtumia. Hankkeen projektipäällikkönä toimi ensin Mårten Boström ja myöhemmin Aapo Leskinen. Hankkeeseen saatiin avustusta URLUS-säätiöltä.

Parenteesin kartoitus

Parenteesi Suunnistuskartalle -hankkeessa kartoitettiin mielenkiintoisimpia Kirkkonummen ja Siuntion sota-aikaisia juoksuhautoja, ilmatorjuntapaikkoja, bunkkereita, rauniotta ja muistomerkkejä nykyaikaisille suunnistuskartoille. Porkkalan Parenteesin rajalinja merkittiin myös suunnistuskartoille, mikä auttaa hahmoittamaan rajalinjan konkreettisen sijainnin myös maastossa. Sijaintitietoa kohteista ja parenteesikohteita sisältäviä suunnistuskarttoja löydät alta:

Geokohteiden keräys

Seuran jäsenet tuntevat kyseisen seudun metsät hyvin ja kohteiden tunnistaminen toteutettiin pitkälti talkoo-hengessä. Seuralaiset saivat yhteenkuuluvuuden tunnetta siitä, että omalla osaamisella voitiin tuottaa yleishyödyllistä tietoa muille kansalaisille ja innostaa lähialueen asukkaita tutustumaan sotahistoriaan suunnistuskarttojen avulla.

Maastokartoituksessa käytettiin olemassa olevia suunnistuskarttoja ja Maanmittauslaitoksen tuottamaa laserkeilausaineistoa pohjamateriaalina. Porkkalan parenteesin historian kannalta mielenkiintoiset kohteet kartoitettiin normaalein maastotyömenetelmin GNSS-mittauksia hyödyntäen. Kartoitettaviksi kohteiksi valittiin löydettyjen maastokohteiden perusteella mielenkiintoisimmat alueet, joissa maanomistajat olivat myös positiviisesti mukana maaston jatkokäyttöä ajatellen.

Toiminta toteutettiin yhteistyössä IGOR-museon, Kirkkonummen kunnan kulttuuritoimen, Espoon Suunnan, Kirkkonummen kotiseutuyhdistyksen, Upinniemen varuskunnan ja Porkkalan Parenteesi ry:n kanssa.

Kuvia

Urban Xplorers:n kuvakansio Parenteesikohteista löytyy täältä. Kuvan auki klikkaamalla saat tiedon, mistä kohteesta on kyse. Lisäksi Urban Xplorers:lta löytyy aiheeseen liittyvä YouTube -kanava.