Bild: Ungdomens Jukola vinnarna 2020 i St. Michel

Lynx erbjuder orienteringsupplevelser för alla med en bra kamratanda och vägen från orienteringskolan till världstoppen. Vi är flerfaldiga vinnare av Ungdoms-Jukola och Årets Uppfostrarförening 2019. Vårt mål är att vara en topporienteringsklubb, där våra idrottare presterar på både nationell och internationell nivå.

Aktiv ungdomsverksamhet och topporientering utgör spetsområden inom föreningsverksamheten. De skapar grunden för en livlig föreningsverksamhet, som erbjuder hobbyaktiviteter för medlemmarna oberoende av färdighetsnivå och målsättning. Klubbens framgång bygger på aktiv ungdomsverksamhet, högkvalitativ träning och hårt föreningsarbete, vilket bland annat materialiserar sig i arrangemang av olika orienteringsevenemang. Framgång eftersträvas i alla åldersklasser med god stämning.