Tämän vuoden Iltakeskarin ja Uudenmaan AM-keskimatkan kilpailumaastosta sen itä- ja länsiosaa hallitsee kahden jyrkkäpiirteisen avokalliomäen alue, joista suurimpana 80 metriä merenpinnan yläpuolelle kohoava Svinbyssjeberget. Mäkialueiden väliin jää vuonna 2012 perustettu Myllärinniityn kosteikko. Kartan koilliskulman alue on sen sijaan huomattavasti loivempaa, hyvin hoidettua talousmetsää, jossa laakeat avokallioalueet parantavat näkyvyyttä entisestään.

Koko kartan alueella on runsaasti hirvieläinten tekemiä polkuja, joista selkeimmin erottuvia on kuvattu karttaan epäselvän polun (507) merkillä. Karttaa on päivitetty tämän kevään aikana erityisesti kulku-urien ja kivikuvauksen osalta. Kartoittajan käyräkuvaus on melko yleistävää, joten kaikkia rinteiden pienmuotoja ei kartalta löydy. Samoin jyrkännekuvauksen taso vaihtelee kartan eri osissa. Varmasti tähän on syynä maaston kaksijakoisuus jyrkkien rinteiden ja tasaisemman metsä-alueen välillä. Kartta sisältää kuitenkin riittävän ja yksiselitteisen informaation sujuvan ja virheettömän etenemisen tueksi.

Maaston kulkukelpoisuus on yleisesti hyvä. Risukkoa ei juurikaan ole ja keväällä aluskasvillisuuden ollessa vielä matalaa, pohjaa voisi luonnehtia mäkien päällä ja tasaisilla alueilla jopa puistomaiseksi. Poikkeuksena ovat eräät jyrkät rinnealueet, jotka ovat paikoin hyvinkin louhikkoisia.

Ratasuunnittelussa on pyritty hyödyntämään maaston suunnistuksellisimmat osat fyysisiä haasteita unohtamatta. Luonnollisesti kaikkein nuorimpia ja kokeneempia suunnistajia ei viedä kulkukelpoisuudeltaan haastavimpiin maastonosiin. Ratamestarit ovat pyrkineet löytämään kaikille sarjoille riittävästi taitotasoon sopivia suunnistustehtäviä.

Nuorimpien suunnistajien radat tukeutuvat alueen polkuverkostoon ja selkeisiin maastokohteisiin. Kilpailu on Suunnistusliiton erillisluvan saanut vuoden 2023 kokeilutapahtuma, jossa ei ole mukana lasten rastireittisarjaa. Sen sijaan H/D10-sarjassa on käytetty paikoin tukiviitoitusta suunnistuksen helpottamiseksi. Nämä tukiviitoitukset on painettu myös H/D12-sarjojen karttoihin.

Muistutetaan vielä, että rasteja on metsässä lähekkäin, joten koodi kannattaa aina varmistaa rastinmääritteistä ennen leimausta.

Tervetuloa Kirkkonummelle Evitskogiin!

Ratamestarit Anna, Sanni ja Sampo