Vuoden 2023 Kompassi-tapahtumakausi pyörähtää käyntiin Lynxin järjestämänä aivan Kirkkonummen keskustan kupeessa. Maasto on tyypillistä lähiömaastoa runsaine polkuineen ja ulkoiluteineen, varsinaiset metsäisemmät alueet ovat pieniä, mutta tähän tapahtumaan varmasti sopivan kompakti alue.  Lähtö on Gesterbyn koulukeskuksen pohjoispuolella, ja kaikki radat tulevat alikulun kautta kilpailukeskuksen puoliselle maastoalueelle. Gesterbyn koulualueen eteläosassa on työmaa-alue, joka on merkitty karttaan kielletyksi alueeksi ja se on myös aidattu. 

Lasten ratojen suunnittelussa itse tavoittelen mieluummin helpompia kuin vaikeampia ratoja etenkin näin suunnistuskauden alussa. Tässä maastossa maaston rikkonaisuus sekä toisaalta kuntakeskuksen lähellä olevalle ulkoilualueelle tyypillinen runsas urasto aiheutti omat mietintänsä, jotta radat ovat riittävän selkeitä. Ihan kaikkia pienimpiä uria ei ole merkitty kartalle, mutta radat tukeutuvat varsin selkeisiin maastokohteisiin, joten en usko tuosta olevan haittaa. 

Radat ovat osin maastostakin johtuen “keskimatkatyyppisiä” ja runsasrastisia, joten olkaa tarkkoina, että käytte kaikilla rasteilla. Hyvä suunnitelma rastille ja katse riittävän pitkälle on hyvä ohjenuora – toisinaan rasti tai muu selkeä kohde voi näkyä jo kauempaakin. Muistakaa myös tarkistaa koodit, alue on varsin tiivis ja paikoin rasteja on lähekkäin. 

Tsemppiä ja onnistumisen elämyksiä kaikille!

Aleksi Leskinen