Lynxin STR8-keskimatkan kilpailut järjestetään Porkkalan hienoilla avokalliolla. Aamupäivän Lähteelän maasto on ollut vähällä käytöllä ja iltapäivän Porkkalanniemi on kokonaan uusi kartta aivan eteläisimmässä osassa Kirkkonummea, jossa ei ole aiemmin kilpailtu. Lähteelän alueella on kisattu viimeksi vuonna 2011 Uudenmaan AM-keskimatka. Maasto on lähes kauttaaltaan erittäin nopeaa ja kuivan kesän johdosta myös suoalueilla pysyvät kengät kuivina. 

Aamupäivän prologi (Lähteelä)

Prologin maasto on jonkin verran vaihtelevampaa kuin iltapäivän avokalliomaasto. Maastosta löytyy niin sileitä avokallio-osuuksia, suota kuin peitteisempää tiheikköjä. Osa kartalle merkityistä poluista voi näkyä heikosti maastossa. Lisäksi kaikkein pienimpiä (< 1,0 m) kiviä ei ole merkitty karttaan. Radat ovat keskimatkan ohjeaikojen mukaisia painottuen kuitenkin suurelta osin ohjeaikojen alapäähän. Pääsarjoissa on aamupäivällä lyhennetyt keskimatkat. 

Näkyvyys aamupäivän maastossa on pääosin hyvä eli rastipiste voi näkyä varsin kauas. Kuitenkin rasteja on samanlaisissa kohteissa, joskaan ei kuitenkaan ihan toistensa välittömässä läheisyydessä. Tästä huolimatta koodien tarkistuksessa kannattaa olla huolellinen. 

Kaikki aikuisten sarjat ylittävät matkalla Porkkalantien valvotusta ylityskohdasta. Ylityskohtaan on edeltävältä rastilta viitoitus, jota ei ole merkitty karttaan luettavuuden selkeyttämiseksi. Ennen lähtöä tapahtuva verryttely hoidetaan kilpailukeskuksen ja lähdön välisellä tiellä. Verryttely Porkkalantiellä on kielletty. 

Prologin ratamestarina Markku Hyvönen aikuisten sarjoissa. 

Iltapäivän finaali (Porkkalanniemi)

Finaalissa kilpailijat pääsevät nauttimaan Porkkalanniemen virkistysalueen upeasta kalliomaastosta ja maisemista. Kaikilla radoilla onkin merimaisematakuu, ja muuttolintujen massat saattavat häiritä innokkaimpien bongareiden keskittymistä. Niemeä halkoo muutama hiekkatie, joilla on viikonloppuisin jonkin verran liikennettä, joten olkaa varovaisia teitä ylittäessänne. 

Maasto on suosittua retkeilyaluetta, joten erikokoisia polkuja ja kulku-uria on paljon, joista vain vähintään 0,5m leveät on piirretty karttaan. Boströmin piirtämä kartta on selkeälukuinen ja mahdollistaa hyvän vauhdinpidon. Sujuva ja vauhdikas eteneminen onkin avainasemassa, mikäli haluaa lähteä kotiin uusi Str8-kompassi taskussa.

Finaalissa on käytössä on etämaali, mikä on mahdollistanut teknisten ja vaativien ratojen laatimisen ihan kaikille sarjoille. Etenkin pidemmille radoille on pyritty saamaan maaston ehdoilla myös sopivasti rytmitystä. 

Marko Närvä, finaalin rtm aikuisten sarjoissa

Lasten radat (Lähteelä x 2)

Lasten ratojen osalta oli alun perin tarkoitus aikuisten tapaan järjestää aamupäivä Lähteelässä ja iltapäivä Porkkalanniemessä, mutta pitkien siirtymien johdosta päätin toteuttaa iltapäivän kisan Lähteelän maaston pohjoisosassa.

Aamupäivän kisa-alue on pienehkö ja muodostuu ulkoiluteistä, poluista sekä niiden väliin jäävistä pienistä kallioalueista. Radat ovat mielestäni varsin selkeitä ja niillä pystyy tukeutumaan polkuverkostoon – halutessaan vauhdin pystyy pitämään kovana. Iltapäivä oli lasten ratasuunnittelun kannalta hieman haastava, sillä polkuverkostoa ei ole aamupäivän tapaan. Toisaalta maastossa on erilaisia kohteita, kuten ojia, isoja jyrkänteitä sekä avonaisia kallioalueita, jotka tukevat suunnistustehtäviä mukavasti. Uskon, että isojen polkujen puutteesta huolimatta myös iltapäivän maasto tarjoaa turvallisia ja mukavia suunnistuselämyksiä lapsille.

Iltapäivällä myös lapsilla käytössä etämaali, joka on n. 900m päässä kilpailukeskuksesta. Maalista pois kuljettaessa tullaan Porkkalantien laitaa alkumatka – noudata varovaisuutta!

Aleksi Leskinen (10-14 sarjan ratojen rtm)